Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Traça les bisectrius d'un triangle equilàter de radi 4 cm i troba la circumferència circumscrita

Traça les bisectrius d'un triangle equilàter de radi 4 cm i troba la circumferència circumscrita

1. Dibuixa un segment de 4 cm de longitud. 2. Dibuixa dues circumferències a partir dels extrems del segment. 3. Marca el nou punt que surt de la intersecció de les dues circumferències. 4. Uneix el nou punt amb els extrems del segment anterior. 5. Treu les circumferències fetes amb el botó dret. 6. Traça les bisectrius i marca el punt on es tallen. 7. Dibuixa la circumferència circumscrita.