Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Anden grads polynomium

Grafundersøgelse for et anden grads polynomium. Undersøg hvad der sker når a>0, a=0 og a<0. Hvad siger a om parablen? Undersøg hvad der sker, når c ændres. Hvad fortæller c om parablen? Hvad sker der når b ændres?