Trekanter: Tvetydigt tilfælde

Topic:
Trekanter
Hvad kan man sige om en trekant , hvis man kender vinklen samt siderne og ? Formålet med denne applet er at undersøge dette lidt nærmere.
Overbevis jer først om, at vinklen og siderne og er ens for de to trekanter og , som ses i applettens begyndelsesposition. (Klik på ikonen i øverste højre hjørne for at komme tilbage til den.) Ryk nu på de grønne punkter og skriv et svar på følgende spørgsmål: - Hvor findes dannes der to trekanter? - Hvornår dannes der kun én? - Hvornår dannes slet ingen trekant? - Hvis I fik talværdier for , og , hvordan ville I da forsøge at beregne de øvrige vinkler i trekanten?