De formule van Euler

Voor de aantallen H, R en Z van de vijf Platonische liggen geldt: De som van het aantal hoekpunten H en zijvlakken Z is twee meer dan het aantal ribben R. Dit zal niet alleen geldig blijken voor de vijf regelmatige veelvlakken? maar algemener voor convexe veelvlakken. Hiertoe behoren ook de halfregelmatige (Archimedische) veelvlakken. Je kan de formule als volgt noteren en onthouden: H - R + Z = 2