Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Tekenen van rechten

Tekenen van rechten

Met het commando Rechte kan je een rechte bepalen - door twee punten - door een punt evenwijdig met een rechte - door een punt evenwijdig met een  vector Met de knoppen op de Knoppenbalk kan je een rechte bepalen - door twee punten - door een punt loodrecht op een vlak, rechte of lijnstuk - door een punt evenwijdig met een rechte of lijnstuk

Opgave

Opgave 1  Typ in de Invoerbalk volgende commando's: Rechte[E,G] om de rechte te creëren door de punten E en G. Rechte[E,p] om de rechte te creëren door het punt E, evenwijdig met de ribbe p. Tip: Om te vermijden dat je constructie overladen wordt, kan je elke stap ongedaan maken met de knop  Ongedaan maken rechtsboven in het GeoGebra scherm.  Opgave 2 Gebruik de knoppenbalk om de volgende rechten te creëren:
1Toolbar ImageSelecteer de knop Rechte door twee punten en klik achtereenvolgens op de punten E en B om de rechte EB te creëren. 
2Toolbar ImageSelecteer de knop Loodlijn en klik achtereenvolgens op het punt E en de ribbe p om de loodlijn te creëren door het punt E loodrecht op de ribbe p.
3Toolbar ImageSelecteer de knop Loodlijn en klik achtereenvolgens op het punt E en het Oxy-grondvlak om de loodlijn te creëren door E op het grondvlak.
4Toolbar ImageSelecteer de knop Evenwijdige rechte en klik achtereenvolgens op het punt E en de ribbe p om de evenwijdige rechte te creëren aan de ribbe p door het punt E.