vinklar vid parallella linjer

Författare/skapare:
sveyus
Område(n):
Vinklar
Två linjer är parallella. Den tredje skär igenom dem. Då bildas det ett antal vinklar. Bland annat blir det vinklar som heter: - likbelägna - alternatvinklar Sätt ett kryss i rutan och undersök vilka som heter vad.