Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Evenwijdige vlakken

Twee vlakken kunnen in de ruimte ten opzichte van elkaar twee standen innemen. Evenwijdige vlakken hebben geen enkel gemeenschappelijk (snij)punt of vallen samen. Opmerking: Niet-samenvallende evenwijdige vlakken noemt men ook STRIKT evenwijdige vlakken.