Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copia lui Plan de lecție - șablon

Informații generale

  • Obiectul: Matematică
  • Clasa: a IX-a;
  • Durata: 50 min
  • Mijloace TIC: calculatorul profesorului cu proiector, calculatoare pentru elevi.

Tema lecției: Funcţia de gradul I: definiţie, reprezentare grafică;

Descrieți tema lecției. Recunoaşterea şi reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I;

Obiective specifice

A: COGNITIVE          OC1: Să recunoască şi să exemplifice funcţiile afine (funcţia de gradul I, funcţia liniară şi funcţia constantă).             OC2: Să determine şi să utilizeze în rezolvarea unor exerciţii tăieturile dreptei.             OC3: Să reprezinte grafic funcţia de gradul I.                    OC4: Să recunoască şi să utilizeze în rezolvarea unor exerciţii panta dreptei (coeficientul unghiular) .                         OC5: Să recunoască şi să traseze poziţii particulare ale dreptei în plan.                              B: PSIHO - MOTORII                    OP1: Să manifeste interes pentru lecţie.                         OP2: Să aşeze corect în pagină.                         OP3: Să scrie lizibil pe caiete.             C: AFECTIVE                    OA1: Să participe activ la lecţie.                         OA2: Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii.

Obiective operaționale și evaluare

Descrieți obiectivele operaționale și modalitățile de evaluare ale lecției.
  • Să reprezinte grafic funcţia de gradul I.

Strategii didactice

Descrieți strategiile și activitățile utilizate în lecție.
  • Conversaţia euristică.
  • Explicaţia. 
  • Exerciţiul.
  • Observaţia  

Resurse

Explicați și adăugați linkuri către resursele online care vor fi utilizate în cadrul lecției de către dumneavoastră și / sau de către elevi.

clasaa9_a_algebra