המעבר משיפוע הפונקציה בנקודה לאוסף שיפועים בנקודות

בפרק הראשון התמקדנו בשיפוע הפונקציה בנקודה. כעת ננסה להבין מה קורה כאשר נזיז נקודה זו לאורך הפונקציה ונעקוב אחר שיפועי המשיקים. בשרטוט הדינמי שלהלן מתוארות שתי מערכות צירים: אחת מעל השניה. במערכת הצירים העליונה מתוארת פונקציה ועליה נקודה. דרך נקודה זו העבירו משיק. בטבלה מתוארים ערכי הנקודה והשיפוע של הפונקציה בנקודה. במערכת הצירים התחתונה מתוארים שיפועי הפונקציה המקורית בנקודה. הזיזו את הסליידר של על מנת להזיז את הנקודה במרווחים מסויימים שעל הפונקציה (לחלופין ניתן ללחוץ על כפתור האנימציה בפינה השמאלית של מערכת הצירים העליונה). לאחר שתתרשמו מאוסף השיפועים (נקודות כחולות) שתוארו במערכת הצירים התחתונה, סמנו בתיבת הסימון שלפונקציית הנגזרת (הפונקציה האדומה). מה גיליתם?