Задачата на Иво2

Задача за седми клас: Иво подредил на масата 10 монети от 20 стотинки, както е показано на първата фигура. По-късно той преместил част от монетите и получил подреждането на втората фигура. Намерете възможно най-малкия брой монети от първата фигура, които трябва да се преместят, за да се получи подреждането от втората фигура.