Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Nepřímá úměrnost (hyperbolická funkce)

Pomocí posuvníků měňte koeficienty a a b, abyste viděli, jaký mají vliv na graf funkce.
Přerušovaná přímka je tzv. asymptota. K ní se graf funkce přibližuje, ale nikdy jí nedosáhne. Kontrolní otázka: existuje k této funkci ještě nějaká podobná přímka?