Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

SuperposicióOnes

Superposició de dues ones

Si modifiqueu les pulsacions de les dues ones veureu com queden modificada la seva superposició. - Quan el valor de les dues pulsacions són iguals excepte pel signe, si l'amplitud és la mateixa, tindrem una ona estacionària. - Quan són molt similars es tenen el que es coneix com pulsacions. - Si són molt diferents, la de major pulsació sembla que faci de base i l'altre quedi dibuixada a sobre. - A és un factor que permet veure que passa si es canvia l'amplitud d'una de les ones (la 2)