Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Triangle i punts mitjos dels costats

Dibuixem un triangle ABC Dibuixem els punts mitjos dels costats Dibuixem un segon triangle amb vèrtex en els punts mitjos dels costats del primer Observeu bé els dos triangles i busqueu-hi relacions: a) Quines relacions hi ha entre els elements dels dos triangles? b) Com són les mides dels costats? i els vectors-costat? c) Com són les àrees? Feu un dibuix i escriviu les conclusions a la vostra llibreta.
Dibuixem un triangle ABC Dibuixem els punts mitjos dels costats Dibuixem un segon triangle amb vèrtex en els punts mitjos dels costats del primer Observeu bé els dos triangles i busqueu-hi relacions: a) Quines relacions hi ha entre els elements dels dos triangles? b) Com són les mides dels costats? i els vectors-costat? c) Com són les àrees? Feu un dibuix i escriviu les conclusions a la vostra llibreta.