Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Derivator

I den här övningen härleder vi uttrycken för derivator då funktioner består av: * summor eller differenser * produkt av funktioner * rationella funktioner * "den inre derivatan"