ဒီစီလျှပ်စစ်မော်တာပုံစံငယ်

လမ်းညွှန်ချက်

ဤမော်တာငယ်သည် အလယ်တန်း၊အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားများ အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖလင်းမင်း၏ လက်ဝဲဘက်စည်းကိုလိုက်နာထားသည့် မော်တာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံငယ်သည်ပြီးပြည့်စုံသည့်ပုံစံမဟုတ်သေးပါ။ သံလိုက်နှင့် လျှပ်စစ်တို့၏ဆက်သွယ်ချက်ကိုအနည်းအကျဉ်းမျှသာဖော်ပြပေးထားနိုင်ပါသည်။

မော်တာဆိုင်ရာမေးခွန်းအချို့

မော်တာသည် မည်သည့်စွမ်းအင်မှ မည်သည့်စွမ်းအင်သို့ကူးပြောင်းပေးနိုင်သနည်း။

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

မော်တာသည်မည့်သည့် စည်မျဉ်းကိုလိုက်နာပါသနည်း

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

ဒီစီမော်တာများသည် လက်ဝဲလက်ယာ နှစ်ဘက်လုံးကိုလှည့်ပတ်နိုင်သည်။

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)