Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

combinatie

De combinatiemethode steunt op de gelijkwaardigheidsbeginsels. In een stelsel van vergelijkingen mag je
  • een van de vergelijkingen vervangen door de som van de twee vergelijkingen.
  • alle termen van een vergelijking vermenigvuldigen met een getal, verschillend van 0.

methode

  • Vermenigvuldig beide vergelijkingen met een reëel getal, zodat na optelling de coëfficiënt van y gelijk wordt aan 0.
  • Bereken y uit de som van beide vergelijkingen.
  • Vermenigvuldig beide vergelijkingen met een reëel getal, zodat na optelling de coëfficiënt van x gelijk wordt aan 0.
  • Bereken x. Je kent nu de oplossing van het stelsel.