Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

TASCA 3_5 BARICENTRE

El baricentre d'un triangle és el punt que es troba a la intersecció de les mitjanes, línies que uneixen els vèrtexs i el punt mitjà del costat oposat.
Mou el punt C. Observa com varia la posició del baricentre en canviar el triangle.

Es troba sempre a l'interior del triangle el baricentre?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
Comprova la meva reposta (3)