Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

puzzle

El polígon rígid és una eina (que està als menús) que construeix un polígon de manera que només un vèrtex queda lliure del tot (el primer que has marcat, que serveix per a moure paral·lelament el polígon, cosa que també pots fer amb el botó dret i movent "directament" el polígon) i el segon que has marcat permet girar el polígon, que no canvia de forma. La forma és fixa. En el fitxer geogebra el primer punt és de color blau i el segon de color vermell.