Dwukryterialny wybór planu produkcji

Wizualizacja dwukryterialnego wyboru planu produkcji z możliwością zmiany wybranych parametrów modelu i obserwacji wpływu tych zmian w przestrzeni decyzyjnej i kryterialnej. Treść przykładu: Firma wytwarza dwa produkty P1 i P2. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są dwa surowce S1 i S2. Produkcja wyrobu P1 wymaga zużycia 2 jednostek surowca S1 oraz 1 jednostki surowca S2, a do produkcji P2 potrzeba 1 jednostki surowca S1 i 4 jednostek surowca S2. Dostępna ilość surowca S1 to 10 jednostek, a surowca S2 – 19 jednostek. Ponadto zapotrzebowanie na P1 jest nie większe niż 6 jednostek, a na P2 nie większe niż 4,5 jednostki. Jednostkowy zysk ze sprzedaży wyrobu P1 jest równy 3 zł, zaś jednostkowy zysk ze sprzedaży wyrobu P2 wynosi 1 zł. Należy ustalić taki plan produkcji P1 i P2, który zapewni maksymalizację całkowitego zysku i łącznej wielkość produkcji.