groep p6m

Onderwerp:
Symmetrie
Image
De groep p6m bezit zowel meerdere spiegelassen als meerdere glijspiegelassen. Er zijn rotatiesymmetrieën over 60°, 120° en 180°. De basisvorm om de vlakvulling te realiseren bestaat, naast het basismotief uit 11 bijkomende transformaties van dit basimotief, verkregen door rotatie en spiegeling.