Hoe gebruik je de GeoGebra Examenmodus?

Onderwerp:
Modus

Activeer de GeoGebra Examenmodus

  1. Klik op de  Menu knop in de rechterbovenhoek van het GeoGebra scherm en open het menu  Bestand. 
  2. Selecteer  Open de Examenmodus.
undefined
undefined

De GeoGebra Examenmodus

Na het selecteren van de Examenmodus verschijnt een dialoogvenster waarin je kunt kan kiezen...
  • om alle gebruiksmogelijkheden van GeoGebra wilt gebruiken (standaardinstelling).
  • om het GeoGebra CAS venster te deactiveren.
  • om het 3D tekenvenster te deactiveren.
Tip : Om een venster te deactiveren moet je het overeenkomstige aanvinkvakje uitvinken. Na het starten van de Examenmodus wordt in de kopbalk getoond welke venster uitgeschakeld werden.
Image
undefined
undefined

Start het examen

Selecteer de knop Start het examen om de GeoGebra Examenmodus schermvullend te activeren en de Examenklok te starten.   Opmerking: Wanneer je reeds in het GeoGebra scherm wekte voor het starten van de GeoGebra Examenmodus, wordt je gevraagd of je je werk wil opslaan. Noteer dat je geen bestanden kan opslaan wanneer de Examenmodus actief is.

De GeoGebra Examenmodus afsluiten

Bij het beëindigen van het examen kan je de Examenmodus afsluiten via het menu Bestand. Selecteer  Examenmodus afsluiten en bevestig door in het dialoogvenster te klikken op de knop Afsluiten.
Image
Image

Het GeoGebra Examen logboek

Je kunt het GeoGebra Examen logboek steeds bekijken door in de kopbalk het icoon   te selecteren. Het Examen logboek toont volgende informatie:
  • startdatum en -tijdstip van het examen
  • aanpassing van het Examenvenster
  • details van de klok
  • Eindtijdstip van het examen
Opmerking: Na het afsluiten va de GeoGebra Examenmodus wordt het Examen logboek automatische getoond. Merk op dat het Examen logboek niet automatisch kan opgeslagen worden. Twee voorbeelden van een Examen logboek. In het tweede voorbeeld wordt vermeld dat de schermvullende weergave werd verlaten:
Image
Image