Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Wzory redukcyjne.

Definicje funkcji trygonometrycznych ( kolor czerwony). Wzory redukcyjne przedstawione są w dwóch widokach grafiki(kolor zielony i niebieski).
Chcąc pokazać funkcje trygonometryczne dowolnego kąta alfa ( nie tylko ostrego) należy zmienić zakres suwaków określających współrzędne punktu A. Porównaj współrzędne punktów A, A', A'', skorzystaj z definicji funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta i uzasadnij przedstawione równości - wzory redukcyjne.