Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Podobnost trojúhelníků

Věty o podobnosti trojúhelníků

Dva trojúhelníky jsou si podobné, pokud: 1) se shodují ve velikostech dvou úhlů (věta uu) 2) se shodují v poměru délek odpovídajících-si stran (věta sss) 3) se shodují v poměru délek dvou stran a velikosti úhlu jimi sevřeném (věta sus) 4) se shodují v poměru délek dvou stran a velikosti úhlu proti delší z nich (věta Ssu)

Dva trojúhelníky na obrázku si jsou podobné

Koeficient podobnosti

Uvažujme . Číslo nazýváme koeficient podobnosti. Platí: , kde je délka původní úsečky a je délka obrazu původní úsečky. Pokud: , vzor je menší než obraz, , vzor je větší než obraz, , vzor a obraz jsou shodné.