Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(365) square root point

Onderwerp:
Coördinaten

square root point

A power point is a point whose coordinates are defined by a power function. For the square root point the trilinear coordinates are a1/2 : b1/2 : c1/2. The barycentric coordinates of a point with trilinear coordinates x : y : z are ax : by : cz (where a, b, and c are the lengths of the sides of the triangle). So for the sqare root point we get a . a1/2 : b . b1/2 : c . c1/2 = a3/2 : b3/2 : c3/2. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

vierkantswortelpunt

Een machtspunt is een punt waarvan de coördinaten bepaald worden door een machtsfunctie. De trilineaire coördinaten van het tweedemachtspunt zijn a1/2 : b1/2 : c1/2. De barycentrische coördinaten van een punt met trilineaire coördinaten x : y : z zijn ax : by : cz (hierin zijn a, b, and c are de lengtes van de zijden van de driehoek). Voor het vierkantswortelpunt krijgen we dus: a . a1/2 : b . b1/2 : c . c1/2 = a3/2 : b3/2 : c3/2. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.