Applet til tretrinsreglen

Forfatter
Anders
I denne applet kan du: - Indtaste en vilkårlig funktion - Vælge et startpunkt - Indtegne en sekant (vha. et støttepunkt) - Rykke på sekanten, til den tilnærmer en tangent i startpunktet Formålet er, at du kan få en fornemmelse for, hvordan tretrinsreglen fungerer, geometrisk set.