Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Andragradsekvationer med pq-formeln

Författare/skapare:
Håkan Elderstig
Se var grafen skär x-axeln. Dra i glidarna och se kurvan flytta sig samtidigt som värdena ändras i pq-formeln. Jämför de beräknade värdena med koordinaterna för skärningspunkterna.
Vad händer när kurvan ligger ovanför x-axeln? När har andragradsekvationen en dubbelrot?