Logaritmická spirála

Levotočivá, a = 2, epsilon = 90°:

Poloměr spirály při rotaci červené polopřímky v kladném smyslu (proti směru HR - tedy doleva), roste (páč je logaritmická, tak exponenciálně). Taková spirála se nazývá LEVOTOČIVÁ . Přitom u spirály v tomto apletu se poloměr zvětší dvakrát při otočení o 90°, tedy 16 krát při otočení o 360°. Říkáme, že faktor růstu této spirály je 16 (faktor růstu říká, kolikrát se zvětší poloměr při jedné otočce). Začneme-li s úhlem a poloměrem (viz bod A), vzniká při otočení o celé kladné násobky 90° geometrická posloupnost poloměrů 1, 2, 4, 8, 16, ... (viz body B,C,D,E) a při otočení o celé záporné násobky 90° vzniká geometrická posloupnost poloměrů Při kladné rotaci se tedy LEVOTOČIVÁ spirála rozvíjí a její poloměr roste do nekonečna a při záporné rotaci se zavíjí a její poloměr klesá limitně k nule. Bod spirály se limitně blíží k bodu Y, který se nazývá pól spirály (zde je v počátku SS). Rovnice logaritmické spirály je obecně a zde je a

Pravotočivá, a = 2, epsilon = 90°:

Levotočivá, a = 2, epsilon = 180°:

Různé způsoby zadání téže spirály v GeoGebře:

Spirála s volitelnými parametry

Důležité jsou případy a a úhly a