A körvonal

Adott ponttól adott távolságra lévő pontok halmaza a síkban: ez a kör. Definíció: A körvonal azoknak a pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyek egy adott ponttól, a kör K középpontjától adott távolságra (sugár) vannak. Formulával: körvonal={P|d(P;K)=r.
A körvonal két pontját összekötő szakasz a kör húrja (h).  A kör középpontján áthaladó húr a kör átmérője (d), amely a sugár kétszerese. (d=2r).A körvonalon belüli (A) pontok a középponttól a sugárnál kisebb távolságra vannak. d(A;K)<r.A körvonalon kívüli (B) pontok a középponttól a sugárnál nagyobb távolságra vannak. d(B;K)>r
Image