חפיפת משולשים - סרטוט מס' 1

material.authors
doritc
בסרטוט הדינמי הקטעים AD ו-CF נחתכים בנקודה B. הקטעים השווים מסומנים בסרטוט. א. גררו כל אחת משלוש הנקודות הכחולות בסרטוט הדינמי ובדקו: מה נשאר קבוע ומה משתנה בגרירה של כל נקודה? ב. מצאו בסרטוט זוגות של משולשים חופפים, נמקו את קביעתכם. ג. הזיזו את הקדקודים ובדקו האם המשולשים שהיו חופפים נותרו חופפים, הסבירו מדוע. ד. איזה מרובע הוא ACDF? ה. הרחבה. מצאו תנאים שבהם יתקבל מרובע מיוחד, למשל מתי יתקבל מלבן ? יישומון זה מתאים לספר מתמטיקה לכיתה ז, מטח, חלק 3, עמוד 63, סרטוט 1 במשימה 9.