Limit Uygulama

Sınıf içi, grafik üzerinden sağ ve sol limit bulma etkinliği
Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı birer kural ile verilen y=f(x) fonksiyonu için x eksenindeki noktayı değiştirerek farklı limit değerlerini inceleyiniz. x=4 noktasında sağ limit ve görüntü 2, sol limit ise 4 tür. Bu çalışma Steve kullanıcısı tarafından yapılmıştır. Türkçeleştiren Gökhan Önder