Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Harj.6.7

Tekijä:
Suvi
YO k2013 lyhyt matematiikka tehtävä 12 Valmistajan tarkistusmittauksissa todettiin, että hajuvesipullon sisällön määrä noudattaa normaalijakaumaa, jonka keskiarvo on 52 millilitraa ja keskihajonta 1,25 millilitraa. Millä todennäköisyydellä hajuvesipullon sisältö on alle 50 millilitraa?