Konštrukcia trojuholníka sss (všeobecne) - zskomsab

Author:
zskomsab
Zostrojenie trojuholníka ABC podľa vety sss. Pomocou posúvnych líšt nastavíte veľkosť strán trojuholníka. Kliknite na prehrávanie a sledujte priebeh konštrukcie.
Pomocou zaškrtávacích políčok je možné zobrazenie jednotlivých krokov konštrukcie: náčrt, rozbor, postup konštrukcie, diskusia. Kliknutím na prehrávanie sa celá konštrukcia postupne zobrazí.