Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

cilinder in kegel

In een kegel met straal 4cm en een hoogte van 6cm plaats je een cilinder. Voor welke afmetingen wordt de inhoud van de cilinder maximaal?
De straal van de kegel = |AD| = 4cm De hoogte van de kegel = |DE| = 6cm Wanneer we de straal van de cilinder x noemen, kunnen we de hoogte uitdrukken in functie van deze straal De cilinder bepaalt twee gelijkvormige driehoeken:  ΔABC en  ΔADE. Hierin vinden we volgende gelijkheid :
|CB|= |ED|
|AB| |AD|
voor |AD| = 4 en |BD|=x  wordt |AB|= 4 - x, zodat:
   h  =  6
4 - x 4
h = 1,5. (4 - x) h = 6 - 1,5x De inhoud van een cilinder vinden we als I = π r2 . h We krijgen dus: I (x) =  π x2 . (6 - 1,5x) I (x) =  6π x2  - 1,5π x3 De inhoud wordt maximaal als I ' (x) = 0 I ' (x) = 12 π x - 4,5 π x2 = 0 π x (12 - 4,5 x) = 0 nulpunten zijn x = 0cm en x = 8/3 (2,67)cm. De inhoud van de cilinder zal maximaal zijn voor een straal van 2,67cm. De hoogte van de cilinder is dan 6 - 1,5x = 6 - 1,5. 2,67 = 2 cm