Základní informace o materiálu

Image

1. Základní informace

 • Předmět: Matematika
 • Ročník: Septima, 3. ročník (16, 17 let)
 • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
 • Požadavky na techniku: Počítač do dvojice, popř. učitelský počítač s projektorem

2. Téma

 • Šroubovice - šroubovice v praxi, délka šroubovice

3. Získané dovednosti a znalosti

 • žák zjistí, kde se může setkat se šroubovicí
 • dokáže šroubovici matematicky popsat
 • odvodí vztah pro délku šroubovice
 • řeší jednoduché úkoly týkající se délky šroubovice

4. Aplikace tématu v reálném životě

 • odporový vodič namotaný kolem přívodní hadice na vodu, aby v zimě nezmrzla voda
 • značení nepřemístitelné překážky