Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Krug i prava

Krug možete definisati unosom odgovarajućih vrednosti za koordinate centra p i q i dužinu poluprečnika r. Klikom na Objašnjenje dobićete postupak za izračunavanje ugla između prave i kruga. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (jednačinu tangente kroz tačku koja pripada krugu i ugao između prave i kruga).
Krug možete definisati unosom odgovarajućih vrednosti za koordinate centra p i q i dužinu poluprečnika r. Klikom na Objašnjenje dobićete postupak za izračunavanje ugla između prave i kruga. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (jednačinu tangente kroz tačku koja pripada krugu i ugao između prave i kruga).