Samband mellan funktions-, derivata- och andraderivatagraf

Författare/skapare:
Jonatan Hedberg
Område(n):
Derivata
Mata in en funktion och undersök sambandet mellan funktionsgraf, derivatagraf och andraderivatagraf. Förstå, VARFÖR, andraderivatatestet för extrempunkter fungerar. Du kan mata in vertikala linjer för att tydligare se vad derivata och andraderivatans värde är i extrempunkterna