Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ozonprofil over Sydpolen, juli og oktober 1999

Ozonprofil over Sydpolen

Højdeprofiler af ozon over sydpolen fra 1999. Grønne kurve: 28.juli, før ozonhullet - 255 DU. Blå kurve: 13. oktober, maks. reduktion i ozon - 111 DU. Rød kurve: Temperatur. Der optræder en næsten total ozonødelæggelse mellem 13 og 23 km´s højde, hvor ekstremt lave temperaturer danner grundlag for de foto-kemiske processer, der ødelægger ozon. Over og under disse højder er temperaturen ikke lav nok til at disse processer kan forekomme og mængden af ozon er praktisk taget uændret.