Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Opgave 64 van het boek (deel 3) van Getal en Ruimte (wiskunde B)

Plaats aan twee ("opstaande") zijden van een willekeurige driehoek ABC vierkanten en neem het midden M van de basis-zijde....
...dan zullen de middens van de vierkanten: P en Q met punt M een rechthoekig-gelijkbenige driehoek MPQ vormen!