Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copia: Equacions de segon grau

Resolució de l'equació de segon grau pas a pas utilitzant la fórmula:
Observa les diferents solucions que pot prendre l'equació de segon grau en funció de si el discriminant és: a)positiu b)negatiu c)nul