Hoe bewerk je een bericht

Bericht bewerken

Bericht bewerken
 Een bericht bewerken Zoek het bericht dat je wil bewerken. Selecteer  Bewerken in de  Instellingen in de rechterbovenhoek van je bericht. Je kunt nu ...
  •  De Titel of Beschrijving van je bericht wijzigen.
  •  De Bewerkingsrechten wijzigen (indien van toepassing).
  • bepalen of Leden de knop Controleer kunnen gebruiken (indien van toepassing).
  • gebruik de knop Materiaal toevoegen om bestanden toe te voegen aan het bericht.
Opmerking: Een bestaand bericht kan bewerkt worden door wie het bericht verstuurde en door de Eigenaar van de Groep.  Een bericht wissen Een bericht kan gewist worden door wie het bericht verstuurde en door de Eigenaar van een Groep met de knop  Wissen in de  Instellingen van het bericht. Opmerking: Gewiste berichten kunnen niet worden teruggezet!  Een bericht archiveren Je kunt gedateerde berichten archiveren om de stroom berichten in te perken. Klik op  Archief in de  Instellingen van het bericht.  Opmerking: Enkel wie het bericht aanmaakte en de Eigenaar van de Groep kunnen berichten archiveren. Gearchiveerde berichten worden niet meer getoond in de pagina Berichten en worden verplaatst naar het archief Gearchiveerde Berichten . Dit kan je openen door te klikken op de link  Gearchiveerde Berichten onderaan de tab Berichten . Selecteer  Herstel Post in de  Instellingen wanneer je het bericht wil terugplaatsen .

Bestanden in een Post bewerken

Selecteer   Bewerken in de  Instellingen  van het bericht of dubbelklik op de Titel van een bericht om bestanden in een bericht te bewerken. 
Image
 Bestanden wissen Je kunt een bestand in een bericht wissen. Opmerking: Indien niet naar het bestand verwezen wordt in een ander bericht, dan wordt het verwijderd uit de Groep. Voeg materiaal toe Je kunt meerdere bestanden toevoegen aan dezelfde post.
Open de  Instellingen van het bestand om de standaardinstellingen voor Bewerkingsrechten te wijzigen en bepaal of al dan niet een Controle knop kan gebruikt worden (indien van toepassing).
Image
Bewerkingsrechten Bepaal wie bestanden kan  bewerken die in de post gedeeld worden. Opties zijn... 
  • Auteurs 
  • Auteurs en eigenaars van de groep
  • Auteurs, eigenaars van de groep en leden  
Opmerking: De eigenaar van de groep kan de standaardinstellingen voor de bestanden die gedeeld worden in de groep vastleggen in de Groepsinstellingen. Controle Bepaal of de Leden een knop Controle kunnen gebruiken om hun antwoorden automatisch te controleren. Opmerking: Een knop Controle is enkel beschikbaar voor Opdrachten met Multiple choice vragen en Open vragen met een voorbeeldantwoord. Zie Wat zijn Opdrachten voor meer informatie.