Schlegel diagram van kubus

Onderwerp:
Kubus
Platonische veelvlakken worden meestal met een tekening in perspectief weergegeven. Hierbij gaat heel wat informatie verloren omdat niet alle hoekpunten, zijvlakken en ribben zichtbaar zijn in projectie. Je kan veelvlakken echter ook weergeven met een zogenaamd Schlegel diagram. Hierbij is het wel mogelijk om op dit Schlegel diagram deze aantallen voor H, Z en R af te lezen. Hieronder wordt het Schlegel diagram van een kubus weergegeven.
Image
Om te begrijpen hoe zo’n Schlegel diagram ontstaat bekijk je de kubus vanuit een punt onder het grondvlak gelegen en voldoende dicht bij dit grondvlak. Je projecteert vanuit dit punt de kubus op een vlak evenwijdig met dit grondvlak. In de figuur is het middelste kleine vierkant dan de projectie van het bovenvlak van de kubus. De van hieruit weglopende lijnstukken zijn de opstaande ribben van de kubus. Het grondvlak zelf is het grote omhullende vierkant.