Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Quadrilàter amb vèrtex en els punts mitjos des costats

Donat un quadrilàter qualsevol dibuixem el quadrilàter amb vèrtex en els punts mitjos dels costats del primer. Observeu el segon quadrilàter. a) És un quadrilàter especial? Quina mena de quadrilàter és? b) Moveu els vèrtex del quadrilàter inicial: què observeu? sempre és especial el segon quadrilàter? c) Raoneu perquè passa això que observeu? Feu un dibuix a la vostra llibreta i escriviu les vostres conclusions.
Donat un quadrilàter qualsevol dibuixem el quadrilàter amb vèrtex en els punts mitjos dels costats del primer. Observeu el segon quadrilàter. a) És un quadrilàter especial? Quina mena de quadrilàter és? b) Moveu els vèrtex del quadrilàter inicial: què observeu? sempre és especial el segon quadrilàter? c) Raoneu perquè passa això que observeu? Feu un dibuix a la vostra llibreta i escriviu les vostres conclusions.