Nástroje (ggt) pro opsání spirály zlatému trojúhelníku

Nástroj SPIRA 1 a SPIRA 2

Zde jsou dva nástroje označené ikonkami: Toolbar Image. Je potřeba tímto nástrojem vytvořit nebo označit body A a B jakožo základnu zlatého trojúhelníku. Body A a B musíme volit tak, aby jejich spojnice byla rovnoběžná s osou x. Pokud chceme mít trojúhelník a spirálu nějak natočené, stačí použít nástroj pro rotaci:Toolbar Image Nástroj SPIRA 1 vytvoří pouze spirálu, nástroj SPIRA 2 vytvoří i zlatý trojúhelník, pól a další objekty.