Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych

Wpisz w polu tekstowym wzór funkcji ( trygonometrycznej).
1) Zaznacz pierwsze pole wyboru f_1(x)=A f(x). Na suwaku możesz zmieniać wartość współczynnika A. Na jakie własności funkcji f ma wpływ wartość współczynnika A? 2) Zaznacz drugie pole wyboru f_2(x)= f(wx). Na suwaku możesz zmieniać wartość współczynnika w. Na jakie własności funkcji f ma wpływ wartość współczynnika w? 3) Zaznacz trzecie pole wyboru f_3(x)=A f(wx).