Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Pitagorasen Teorema

Triangelu zuzen baten katetoen gainean eraikitako karratuen baturak hipotenusaren gainean eraikitako karratuaren azalera bera dute. Eraikuntzan, elementu gorriak mugi ditzakezu. Ereduaren bidez, bi triangelu berdeak zehazki triangelu bera bilaka ditzakezu. Nola? Zein ondorio ditu horrek?