Zwaartelijnen

naar GenR, 3 vwo, hoofdstuk 2, opdracht 77

Versleep de blauwe punten A, B en/of C Welk vermoeden kan je uitspreken over de zwaartelijnen van driehoek ABC en van driehoek DEF? Vink het vakje voor 'zwaartelijnen' aan om je vermoeden te versterken. Kan je het vermoeden ook bewijzen? Wat kan je zeggen over de zwaartepunten van beide driehoeken?