Ισότητα και πράξεις μιγαδικών

Με την ακόλουθη εφαρμογή θα εξοικειωθείτε στην ισότητα και στις προσθαφαιρέσεις μιγαδικών αριθμών. Μπορείτε να βρείτε και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας στη διεύθυνση mathlands.wordpress.com στη σελίδα teaching suggestions