Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vækstegenskaber for eksponentielle funktioner

Vækstegenskaber for eksponentielle funktioner. Varier a og b på skyderne. Varier x-tilvæksten ved at trække i det grønne punkt til højre. Læg mærke til hvordan y-værdien vokser med en konstant procent, når x-tilvæksten er konstant. Derfor siger vi "Konstant procent vækst"