Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Poikittasen seisovan aaltoliikkeen synty versio 2.0 GeoGebra

Poikittaisen seisovan aaltoliikkeen synty: kaksi sinimuotoista aaltoliikettä kohtaavat (sama aallonpituus ja amplitudi). Interferenssin seurauksena syntyy seisova aaltoliike. Voit tarkastella tilannetta vaihe vaiheelta (vaihe 1 - vaihe 8). Aseta alkuarvot eli napsauta "Alkuun"-painiketta ja käynnistä animaatio vasemmasta alanurkasta. Samasta kohdasta voit keskeyttää animaation. Osoitteessa http://www.palokarki.net/cas/poikitt_seis.mp4 on näistä vaiheista videoesimerkki. Piirtoikkuna 2:ssa on myös valintaruudut, joista voit säätää näkymää.