Esfera d'Ewald

Tema:
Esfera
La xarxa recíproca d'una cúbica interior és una cúbica centrada en les cares.
El mòdul de k està en unitats tals que la cel·la recíproca convencional mesura 2. Els raigs negres representen direccions amb interferència constructiva. Desselecciona el botó "Monocristall" per simular una mostra en pols.